ZŠ Jalůvčí
Aktuality
Informace pro rodiče budoucích prvňáčkůZápis do 1. třídAKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZŠ JALŮVČÍDŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍInformace číslo 5 o KoronaviruInformace číslo 4 o KoronaviruInformace číslo 3 o koronaviruMimořádná porada ředitelů příspěvkových organizací Důležité upozorněníDůležité upozorněníŘeditelské volnoUfoní hemženíAdventní jarmark v ZŠ JalůvčíPo stopách InkůRoztomilí plyšáciDýňobraníDrakiádaZúčastnili jsme se oslav TJ Sokol JalůvčíCesta do pravěkuNové autobusové spojení ZŠ Jalůvčí - ZŠ VojanovaStartujeme do nového školního rokuHola, hola, škola volá!Sportovní pobytVe sběru jsme jedničky!Den dětíPálení čarodějnicDopravní den na JalůvčíRozhodnutí o přijetí žáků do prvních ročníkůDubnové akce v ZŠ JalůvčíPři informatice už nás nebudou bolet očiKurz brusleníVečerní čtení a spaní ve školeKarneval ve školní družiněHokusy pokusy na JalůvčíBalónkománie ve školní družiněTýdny zdravých svačinekZimní radovánkyVědecká showAdventní jarmarkPřijďte za námi na Adventní jarmark 6. 12. 14:30 - 17:00Děláme radost jiným dětemNeseme Vám noviny!!Přespolní běhHalloween a stezka odvahyDýňobraníDýňobraní - pozvánkaByli jsme v Německu!!!Týden barevKrásný den v ZOOI naše malotřídka startuje, letos v novémŠkola volá!PrázdninyVýlet na Sokolí vrchZumba na Vojanových slavnostechDen dětí v leseChytří gurmániNacvičujeme na Všesokolský sletDopravní den na JalůvčíRozhodnutí o přijetíPrvní jarní den v leseNa lovu s rysy a vlkyTuristický závod na JalůvčíZdravé svačinkyVánoční besídkaPrvní koulovačkaAdventní jarmarkMikuláš přišel i k námAdventní kalendář od našich kuchtíkůHalloween na JalůvčíSoutěž - skřítek PodzimníčekPozdrav pro paní učitelku SimonkuPřespolní běh na JalůvčíCo nás čeká?Návštěvy sportovců na Jalůvčí
775 868 560 | 412 528 445
4
2020

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, pro Vaši přehlednost přinášíme ulice našeho školského okresu.
4
2020

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se tak budou přijímat prostřednictvím: • datové schránky, • e-mailu s elektronickým podpisem, • poštou (musí být doručeno do 30.04.2020), • případně dle konkrétní situace osobním podáním. V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude obsahovat: • jméno a příjmení dítěte, • datum narození, • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, • konkrétní základní školu, • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje), o jméno a příjmení tohoto zástupce, o místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte. V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky budou sděleny podrobnější informace ředitelem školy. Všem děkujeme za pochopení a spolupráci. Kontaktní telefon pro ZŠ Jalůvčí: 775 868 560 (Mgr. Simona Burdová)
3
2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZŠ JALŮVČÍ

Vážení rodiče, pokud byste potřebovali jakoukoliv konzultaci k domácí výuce, pište, volejte, rádi Vám pomůžeme, jsme tu pro Vás i Vaše děti :-)
3
2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10.3 . 2020 se nařizuje následující: Od 18.00 10. 3. 2020 jsou uzavřeny na celém území ČR všechny ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ. Mateřských škol se zatím toto omezení netýká. Toto omezení je nařízeno na dobu neurčitou. Dále jsou omezeny všechny sportovní, kulturní, náboženské akce s účastí nad 100 osob.
3
2020

Informace číslo 5 o Koronaviru

Aktuální info: U všech osob postižených koronavirem v Děčíně se hygienikům zatím vždy podařilo nalézt zdroj nákazy. Aktuální informace k nákaze najdete na webu Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/ a na webu Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov. Z těchto oficiálních zdrojů čerpá informace i město Děčín.
3
2020

Informace číslo 4 o Koronaviru

3
2020

Informace číslo 3 o koronaviru

Vážení rodiče, i dnes Vás opakovaně informujeme o nastalé situaci v rámci naší organizace. Byla přijata následující opatření: - Žáci i zaměstnanci byli dnes ráno řádně proškoleni v rámci prevence šíření koronaviru. - Žáci byli proškoleni a instruováni v rámci správné hygieny rukou a tzv. respirační hygieny (tzn. hygiena kašlání a kýchání). - Byla zvýšena hygienická opatření v rámci úklidu, a to dezinfekce podlahových ploch, klik, stolů a madel. Z výše uvedeného vyplývá, že škola i zřizovatel koná v této situaci maximum pro její zvládnutí. Na Vás, rodičích, je zvážit nastalou situaci a vyhodnotit doporučení Krajské hygienické stanice, abyste své děti, které s Vámi trávily jarní prázdniny v inkriminovaných oblastech, po dobu 14 dnů nechali doma v tzv. preventivní karanténě. Rodiče žáků, kteří jarní prázdniny netrávili v inkriminovaných oblastech, mohou situaci vyhodnotit naprosto stejně jako výše uvedení. Škola uzavřena není a její provoz je v běžném režimu. O další situaci Vás budeme i nadále informovat. Děkujeme za pochopení, vedení organizace
3
2020

Mimořádná porada ředitelů příspěvkových organizací

Vážení rodiče, právě skončila mimořádná porada ředitelů příspěvkových organizací MM Děčína pod vedením primátora města a krizového manažera města s následujícími závěry: 1) Zvýšení hygienických opatření v rámci dané školy. 2) Apel na rodiče žáků, kteří byli o jarních prázdninách v inkriminovaných oblastech, aby docházku do školy a svou docházku do zaměstnání preventivně konzultovali s příslušným pracovištěm Krajské hygienické stanice. Další informace a opatření Vám budeme neprodleně sdělovat na webových stránkách naší školy.
2
2020

Důležité upozornění

Vážení rodiče, bohužel nastala chvíle, kdy koronavirus začíná ohrožovat naši zemi. Z tohoto důvodu Vás žádám - pokud jste byli v době jarních prázdnin v zahraničí se svým synem – dcerou / žákem naší školy, kontaktujte prosím svého lékaře s doporučením uvalení 14tidenní preventivní karantény. Tímto krokem budete chránit zdraví své, svých dětí, ale také všech zaměstnanců školy a ostatních žáků školy. O dalších krocích ze strany školy ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí budete neprodleně informováni prostřednictvím našich www stránek a elektronického systému Bakaláři. Děkujeme za pochopení, vedení organizace.
2
2020

Důležité upozornění

Vážení rodiče, bohužel nastala chvíle, kdy koronavirus začíná ohrožovat naši zemi. Z tohoto důvodu Vás žádám - pokud jste byli v době jarních prázdnin v zahraničí se svým synem – dcerou / žákem naší školy, kontaktujte prosím svého lékaře s doporučením uvalení 14tidenní preventivní karantény. Tímto krokem budete chránit zdraví své, svých dětí, ale také všech zaměstnanců školy a ostatních žáků školy. O dalších krocích ze strany školy ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí budete neprodleně informováni prostřednictvím našich www stránek a elektronického systému Bakaláři. Děkujeme za pochopení, vedení organizace.
2
2020

Přerušení provozu ŠD

Od 24. do 28. února 2020 bude přerušen provoz školní družiny Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace i školní družiny na odloučeném pracovišti Základní školy Jalůvčí. Provoz školní družiny pro období jarních prázdnin zajišťuje ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o.
2
2020

Ředitelské volno

Na čtvrtek 20. února 2020 je vyhlášeno z technicko-organizačních důvodů ředitelské volno. K jeho vyhlášení dochází na základě plánované odstávky elektrické energie. Přerušení provozu se netýká ZŠ Vojanova, MŠ Bělá ani MŠ Jalůvčí.
1
2020

Ufoní hemžení

Naše prvňáčky provází již od září čtením Marťánek - kamarád z vesmíru. Děti už si na něj zvykly. Ale jedno pondělní lednové odpoledne se v naší školní družině děly věci... Všude samí mimozemšťané, létající talíře, planetky, informace z vesmíru. Děti čekalo tvoření, luštění, přemýšlení, zajímavé informace i mimozemská zábavička. Prostě zase jedno fajn odpoledne.
12
2019

Adventní jarmark v ZŠ Jalůvčí

Již tradiční Adventní jarmark se uskutečnil v pondělí 9. prosince ve škole na Jalůvčí. Děkujeme všem dětem, rodičům i zaměstnancům, kteří se podíleli na výrobě, prodeji i celkové pohodové atmosféře jarmarku. A ohromné díky patří Vám všem, kteří jste měli chuť a čas nás v předvánoční době navštívit. Děkujeme moc a rádi Vás uvidíme i při nějaké jiné příležitosti! Fotografie najdete v naší fotogalerii.
11
2019

Po stopách Inků

Pondělní odpoledne patřilo ve školní družince tématice Incké říše. Povyprávěli jsme si o životě indiánů v Peru, o ruinách inckého města Machu Picchu, o tradičních oděvech indiánů i o zlatém pokladu. Děti si vymyslely vlastní indiánské přezdívky, vyrobily si indiánské čelenky i náramky. Jako správní indiáni si také pomalovali obličej, prohlédli si indiánskou dýmku míru i tomahawk. Nakonec kmenová rada rozhodla, že si vyrobíme vlastní totem, na jehož tvorbě se podíleli úplně všichni a výsledek stál zato. Fotografie najdete v naší fotogalerii.
11
2019

Roztomilí plyšáci

Dne 8. listopadu to vypadalo v naší školní družině jako v malém hračkářství. Konala se tu soutěž Roztomilí plyšáci. Děti soutěžily v kategoriích nejmenší, největší a nejroztomilejší plyšák. Na začátek jsme si všichni společně zazpívali písničku Plyšáci a děvčata ze třetí a čtvrté třídy nám předvedla taneček. Po písničce děti představily svého oblíbeného plyšáka a vyprávěly nám, co všechno už společně zažily. Následovala diskotéka – samozřejmě každý se svým plyšákem. Děti byly odměněny sladkostí a některé i věcnou cenou společně s diplomem. Akci jsme si společně náramně užili.
10
2019

Dýňobraní

Středa 23. října byla ve školní družině na Jalůvčí opět ve znamení dýní. Děti nachystaly pro své rodiče, prarodiče i veřejnost výstavku úžasně vyzdobených dýní. Tvořivosti se meze nekladly, takže jsme mohli vidět čarodějnici z dýně, dýňové pavouky, dýňového šneka, mumii, myšky v dýni, dýni - kočku, jelena, miminko, netopýra, prasátko nebo dýni v moderním pojetí. Rodiče také mohli nabrat inspiraci z receptů na dýňové pokrmy nebo vychytaných pomůcek pro vyřezávání dýní. Vše je nejlépe vidět na fotografiích, které najdete na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz
10
2019

Drakiáda

Bez drakiády by nebyl ten správný podzim! Děti ze školní družiny si užily jedno podzimní odpoledne na hřišti se svými krásnými draky. Vítr foukal nakonec až moc, tak jsme se trochu potrápili při rozmotávání zamotaných šňůr. Draci ale létali a to nám dělalo velkou radost. Odpoledne na hřišti jsme si užili a snad draky vyzkoušíme i při jiné příležitosti. Podívejte se do naší fotogalerie.
9
2019

Zúčastnili jsme se oslav TJ Sokol Jalůvčí

V sobotu 21.září jsme si užili krásné odpoledne na hřišti TJ Sokol Jalůvčí při oslavách 70 let od jeho založení. Při zahájení jsme pod vedením paní učitelky Petry Tojmarové zatančili zumbu, do další písně jsme již zapojili početné publikum a následně jsme společně tančili na hudbu místní sokolské hymny. Pro všechny děti byl připraven zábavný desetiboj, mohli jsme si také prohlédnout místní retromotorky a velorexy, občerstvit se,... Prostě nádherné odpoledne! Fotografie najdete v naší galerii.
9
2019

Cesta do pravěku

V pondělí 16.září se vydaly děti ze školní družiny na Jalůvčí na cestu do pravěku. Prohlédly si výstavku dinosaurů, dozvěděly se leccos z jejich života, mohly si dokonce jednoho vyrobit. Nechyběly dinosauří úkoly a zábavička. Foto najdete na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Cesta_do_praveku/.
9
2019

Nové autobusové spojení ZŠ Jalůvčí - ZŠ Vojanova

Vážení rodiče a přátelé školy, oznamujeme Vám novou možnost autobusového spojení škol ZŠ Jalůvčí a ZŠ Vojanova v těchto časech: ze zastávky Jalůvčí v 7:10 (zastávka Jalůvčí na točně, dále spoj pokračuje přes Teplickou ulici na zastávku Růžek, zde mohou žáci vystoupit u plotu školy) ze zastávky Vojanova ve 12:57 a 15:09 (zastávka z boku školního hřiště, žáci přechází přes osvětlený přechod za jídelnou po novém chodníku, spoj jede po Teplické ulici rovnou přes Přípeř na točnu Jalůvčí) Přejeme vám pohodové využití této nové možnosti pro vaše děti. Vedení Vojanovky.
9
2019

Startujeme do nového školního roku

Tak je to tu... Výprava za poznáním začíná. Prvňáčci zasedli do lavic a všichni už společně začínáme objevovat a poznávat. Milí prvňáčci, přejeme Vám hodně úspěchů a radosti v nové škole! A vám ostatním pohodový školní rok.
8
2019

Hola, hola, škola volá!

Milé děti, už se na vás všechny těšíme v pondělí 2. září. Povíme si o zážitcích z prázdnin i o tom, co nás čeká. Aktovku si brát nemusíte. Vážení rodiče, v pondělí 2.září budeme s dětmi pouze první hodinu, v případě potřeby bude poté k dispozici školní družina. Obědy se budou vydávat až od úterý 3. září. Nezapomeňte prosím na včasnou úhradu stravného a poplatku za školní družinu (700 Kč) a rovněž platbu do třídního fondu dle instrukcí obdržených v červnu. Děkuji a přeji příjemně prožitý zbytek léta. Simona Burdová
6
2019

Sportovní pobyt

Poslední červnový týden jsme si krásně užili na sportovním pobytu ve Sloupu v Čechách: cestou Panská skála, ve Sloupu pak Samuelova jeskyně, borůvky, koupání, rozhledna Stráž, skalní hrad Sloup, Cikánské údolí s jeskyněmi, vystoupení v lesním divadle. K tomu všemu soutěže, venkovní zumba, barvení triček, zmrzliny, suvenýry a navrch výborné jídlo. Jen to vedro nás trochu trápilo, ale my jsme si poradili. Po návratu nás čekalo jen páteční vysvědčení a hurá na prázdniny. Přejeme všem spoustu letních zážitků a radovánek a čtvrťákům hodně úspěchů v nové škole.
6
2019

Ve sběru jsme jedničky!

I v letošním školním roce se nám ve sběrové soutěži opravdu dařilo. Celý rok jsme sbírali papír i PET lahve a na konci školního roku nás navštívili zástupci organizátora sběrové soutěže (KOVOŠROT GROUP CZ), aby nám sdělili, že jsme prostě jedničky! Vyhráli jsme 2.místo v absolutním odevzdaném množství PET lahví a dokonce 1.místo ve sběru papíru (odevzdané množství přepočtené na každého žáka). Za toto umístění jsme obdrželi poukázky na nákup zboží v e-shopu s hračkami a papírenským zbožím. Děti si při našem školním vyhlášení mohly vybrat za svou snahu odměnu a malou sladkost. Tímto chceme zároveň poděkovat všem, kteří nám po celý rok se sběrem papíru pomáhali. Opravdu velké díky!!!
6
2019

Den dětí

Děti z naší školy zažily jedno krásné páteční odpoledne při oslavě Dne dětí se školní družinou. Zvládly plnění nelehkých úkolů, z nichž některé byly zábavné, jiné dovednostní či přemýšlivé. Nechyběla ani hudba a možnost zatančit si. Na závěr si každý pochutnal na nanuku a odnesl balónek a drobný dárek. Páteční oslavě Dne dětí předcházela i plavba lodí po Labi a návštěva sférického kina. Děti si svůj svátek tedy krásně užily. Fotografie najdete v naší galerii.
4
2019

Pálení čarodějnic

Již od posledního sletu jsme se těšili na společné pálení čarodějnic s čarodějkami z TJ Sokol Jalůvčí. Sešlo se nás tu opravdu hodně - úžasné ježibaby a ježidědkové, čarodějnice a čarodějové... Společně jsme si zazpívali, zasoutěžili, zaskotačili, popovídali, upekli buřtíky, ochutnali přinesené dobroty, vypili připravený čaj. Za vydařenou akci moc děkujeme! Podívejte se na fotografie na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Paleni_carodejnic_2019
4
2019

Dopravní den na Jalůvčí

Na Dopravní den jsme se všichni moc těšili. Nejprve jsme si vysvětlili pravidla bezpečnosti v silničním provozu. V 9 hodin se před domem ozvala policejní siréna, která nám ohlásila příjezd pořádkové služby Policie ČR. Policisté nám ukázali své zbraně, neprůstřelné vesty, štíty a různé jiné "pomocníky". Vše jsme si samozřejmě mohli vyzkoušet a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací - moc děkujeme! Pak jsme se vydali na kolech na hřiště, kde jsme zvládli slalom i jízdu s kelímkem vody v ruce. Nakonec jsme si vyzkoušeli zdolat určenou trasu s "opileckými" brýlemi, a to nám opravdu moc nešlo. Větší děti zakončily vydařený den cykloprojížďkou po Jalůvčí a složením online zkoušek na průkaz cyklisty. Podívejte se na fotografie v naší galerii.
4
2019

Rozhodnutí o přijetí žáků do prvních ročníků

4
2019

Dubnové akce v ZŠ Jalůvčí

Duben jsme zahájili Žertovným týdnem, ve školní družině si děti vyrobily z vařeček divadélko, přivítali jsme budoucí prvňáčky u zápisu, pořádáme soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko, čeká nás Dopravní den i pálení čarodějnic. Také se chystáme na Velikonoce a po nich pozveme rodiče na třídní schůzky :-). A mimochodem, stíháme se i učit, psát testíky, chodit do lesa i na školní zahradu... Je toho opravdu dost, ale nás to všechno baví! Fotografie najdete v naší fotogalerii na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/.
4
2019

Při informatice už nás nebudou bolet oči

Děkujeme, pane řediteli. ;-)
3
2019

Kurz bruslení

Každý rok se naši žáčci těší na zimní kurz bruslení. Nováčci zkoušejí první krůčky na bruslích, zkušenější se zdokonalují. Díky skvělým trenérům si děti užívají hry, soutěže a dovádění na ledu. Děkujeme organizátorům z HC Děčín a těšíme se příští rok! Fotografie najdete v naší fotogalerii: https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Brusleni_-_zaverecna_lekce
3
2019

Večerní čtení a spaní ve škole

Ve čtvrtek 7.3. se v naší škole setkaly všechny děti, které baví čtení, pohádky, příběhy. Společně jsme si ukazovali oblíbené knížky, četli jsme si, povídali, ilustrovali. S Bárou Milotovou si pak děti vyzkoušely obrázkové čtení ve dvojicích, nahrávání audiopohádky a dozvěděly se také něco o šikaně. Do spacáků se nám ani moc nechtělo. Večer (a noc) ve škole byly prima. Jen to ranní vstávání... Moc děkujeme rodičům, kteří nás zásobili vynikajícími dobrotami na večer i ráno. Podívejte se na fotografie (omlouváme se za zhoršenou kvalitu): https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Vecerni_cteni_a_spani_7.3.2019
2
2019

Karneval ve školní družině

V úterý 26. února se na naší škole konal tradiční karneval ve školní družině. Děti se na tuto akci velmi těšily a také si ji pak náležitě užily. Všichni se nastrojili do úžasných masek. Proběhla promenáda, tančilo se, soutěžilo v různých disciplínách, byly vyhodnoceny tři nejlepší kostýmy a nechyběla ani tvořivá dílnička s výrobou masopustních masek. Za svou účast při soutěžích a tancování všechny děti obdržely drobné dárky a sladké odměny. Fotografie najdete v naší fotogalerii na "Rajčeti".
2
2019

Hokusy pokusy na Jalůvčí

Každé druhé pondělí se z našich žáčků na kroužku Hokusy pokusy stávají pod vedením Lenky Holadové malí vědátoři. Zkoumají, zjišťují, chutnají a diví se, co všechno je možné... Pokusy děti moc baví, zkoumání si vyzkoušely i při vědecké show nebo ve vědecké laboratoři v Praze vloni v květnu. Fotografie z kroužku i ostatních akcí najdete na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/.
1
2019

Balónkománie ve školní družině

Zábavné družinové odpoledne se tentokrát neslo v duchu barevných nafukovacích balónků: experimentování, balónkový tanec, malování balónkových obličejů, holení pana balónka za použití pěny a příborového nože, balónkový tenis a pinkaná v sedě přes síť přímo ve školní družině. Zase jsme si užili jeden prima den v naší škole! Podívejte se do fotogalerie...
1
2019

Týdny zdravých svačinek

Letos (stejně jako v minulých letech) jsme opět v lednu nosili do školy zdravé svačinky. Byla radost pohledět na krabičky plné ovoce, zeleniny, domácích jogurtů a jiných vynikajících dobrot. A samozřejmě i na děti, které si vše vychutnávaly. Po dvou týdnech jsme pak odměnili všechny jedlíky zdravých svačinek. Děti si mohly vybrat z mnoha druhů ovoce či zeleniny. Děkujeme tímto všem rodičům či prarodičům, kteří svačinky chystali a doufáme, že i v týdnech následujících si děti budou chtít pochutnat na něčem zdravém (a přitom dobrém)! Foto najdete na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Zdrave_svacinky_2019/.
1
2019

Zimní radovánky

Tak je to tady! Sníh se sype nejen na školní zahradu a to je ten pravý čas užít si zimní radovánky odpoledne s družinou nebo dopoledne během přestávek či výuky. Venku je nám prostě prima! Snad nám sněhová nadílka nějakou dobu vydrží...
12
2018

Vědecká show

Ve čtvrtek 13.prosince za námi zavítal pan Marshall se svou vědeckou show. Vyzkoušeli jsme si "láskoměr", odpálili jsme raketu, dokázali jsme proměňovat barvy vody, vypustili jsme "Džina" z lahve a viděli mnoho dalšího zajímavého experimentování. Nakonec jsme si vyrobili vlastní gel na hraní a vědeckou laboratoř propůjčili dětem ze školky. Moc se nám pokusy líbily. Foto najdete na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Vedecka_show_13.12.2018/
12
2018

Adventní jarmark

Děkujeme vám všem, kteří jste si v adventním čase našli chvilku a přišli se podívat na náš Adventní jarmark. Ve čtvrtek 6.prosince si zde děti, rodiče i ostatní příchozí mohli prohlédnout a nakoupit různé vánoční dekorace, posedět v kavárničce a ochutnat naše dobroty, nechat se namasírovat našimi malými maséry či si vyrobit skřítka ve vánoční dílničce. Snad se vám u nás líbilo :-). Foto najdete na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Adventni_jarmark_6.12.2018/.
12
2018

Přijďte za námi na Adventní jarmark 6. 12. 14:30 - 17:00

Vážení přátelé, rádi bychom vás pozvali na připravovaný Adventní jarmark ZŠ Jalůvčí. Žáci při hodině informatiky pro vás připravili lákavé pozvánky na tuto krásnou tradiční akci.
11
2018

Děláme radost jiným dětem

Vánoce se blíží, tak jsme se s dětmi i rodiči domluvili, že uděláme radost někomu, kdo to třeba nemá v životě vše tak veselé. V rámci charitativní sbírky Krabice od bot jsme zabalili celkem 29 krabic plných dárků pro malé i větší děti a vše předali do sběrného místa v Děčíně. Děkujeme všem, kdo nám při této akci pomohli. Naše malá pomoc snad udělá někomu pod stromečkem velkou radost :-)
11
2018

Neseme Vám noviny!!

Také naši prvňáčci ze ZŠ Jalůvčí neunikli slečně fotografce. Podívejte se sami.
11
2018

Přespolní běh

My nechodíme do tělocvičny, my sportujeme v lese! A první listopadové úterý jsme dokonce závodili. Na start přespolního běhu se postupně postavily skoro všechny děti z naší školy. Počasí nám přálo, tak jsme krásnou trať v délce téměř jeden kilometr proběhli docela rychle. Vyhlášení nejrychlejších proběhne ve čtvrtek, ale pochvalu si zaslouží všichni! Těšíme se, až si budeme moci zase někdy zazávodit. Podívejte se na foto: https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Prespolni_beh_6.11.2018.
10
2018

Halloween a stezka odvahy

Poslední říjnový den jsme si opravdu užili. Nejprve nás čekala čarodějnická škola, ve které jsme byli poučeni i o recyklaci odpadů (Program Tonda - obal na cestách). Po obědě jsme si zasoutěžili, někteří z nás navštívili zkrášlovací salon čarodějnice Saxany, viděli jsme přehlídku kouzel. Večer jsme se sešli s lampiony a baterkami a vydali se na stezku odvahy. Do temného lesa jsme chodili po skupinkách, hledali cestu pomocí odrazek na stromech a museli si zapamatovat ukryté obrázky. Za odměnu jsme si vyzvedli v lese ukrytý sladký poklad. Ve škole nás čekala velkolepá hostina, za kterou děkujeme všem rodičům i prarodičům! A potom hajdy do spacáků ve třídě či v družině. Prostě paráda! Tak zase třeba za rok... Foto na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Halloween_2018/.
10
2018

Dýňobraní

Středa 24.října byla ve škole na Jalůvčí ve znamení dýní. Děti ve školní družině nachystaly pro své rodiče i veřejnost výstavku úžasně vyzdobených dýní. Tvořivosti se meze nekladly, takže jsme mohli vidět dýňového šneka, mumii, dýni - frajera, kočku, lišku a mnoho dalších... Vše je nejlépe vidět na fotografiích, které najdete na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Dynobrani_24.10.2018/. Velkou pochvalu si zaslouží nejen tvořivé děti, ale i paní vychovatelka a jedna z maminek, která nám přichystala výborné pohoštění. Děkujeme i za kladné ohlasy všech návštěvníků :-)
10
2018

Dýňobraní - pozvánka

Srdečně Vás zveme na již hotovou podzimní výstavku dýní, která se koná ve školní družině na Jalůvčí 24.10.2018 od 13-16 hod. Přijďte se pokochat podzimní úrodou a podpořit tvořivost a kreativitu dětí.
10
2018

Byli jsme v Německu!!!

Ve dnech 10.-12.10. 2018 se 12 žáků 3. a 4. ročníku ze ZŠ Jalůvčí zúčastnilo třídenního pobytu v německém Grunhain-Beierfeld. Společně jsme se skupinou německých dětí a jejich vedoucích navštívili muzeum Karla Maye, pobavili se v aquaparku, vytvořili si vlastní vak na památku, zažili noční putování. Pan starosta Grünhain-Beierfeld nás osobně provedl a popovídal o historii a vzniku infocentra, vystoupali jsme na rozhlednu, z které byl nádherný výhled a nyní se těšíme , až všechny fotky dáme dohromady a společně si děti vytvoří fotoknihu. Velké poděkování patří německým partnerům , kteří se o nás perfektně starali a doufám, že děti budou rády vzpomínat. Akce se uskutečnila díky česko-německému projektu Spolku nad Ploučnicí a finanční podpory Euroregionu Elbe-Labe. Více fotografií najdete na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Pobyt_v_Nemecku/. Mgr. Petra Tojmarová, Bc. Lenka Kulhánková
10
2018

Týden barev

Týden od 24.9. do 27.9.2018 se v naší školní družině nesl v duchu barev. Každé ráno jsme přišli oblečení do určené barvy. A tak naše škola žila každý den jinou barvou. V pondělí jsme si povídali o červené jako pohádková Karkulka, v úterý byla všude samá modrá jako jasná obloha, středě vévodila bílá jako sníh, ve čtvrtek žlutá jako sluníčko a zelená jako tráva. Každé barvě byly přizpůsobeny činnosti ve škole, hry, písničky, básničky i pohádka. V dané barvě byla i výzdoba ŠD. Děti hledaly správně barevné hračky, vzpomínaly na jídlo v dané barvě, na zvířátka a kytičky. Samozřejmě se ten den vždy barevně i malovalo. Barev jsme si všímali i na zahradě a při procházkách. Barvy jsou totiž všude kolem nás. Dětem se celý týden moc líbil. Pomocí her a zábavy si procvičily základní barvy a další odstíny barev. Všichni jsme si celý barevný týden užili. Za ŠD M. Šulcová
9
2018

Krásný den v ZOO

Poslední letní pátek si děti z Jalůvčí zpříjemnily návštěvou děčínské ZOO. Hezké počasí, spousta zvířátek, kamarádi - prostě prima den! Podívejte se do fotogalerie na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/Krasny_den_v_zoo/.
9
2018

Ředitelské volno dne 18.9.2018

Ředitel školy vyhlašuje na den 18.9.2018 volno z důvodů technicko-organizačních. Na tento den je hlášena škole celodenní odstávka elektrické energie. Není možné zajistit ani provoz školní družiny, obědy jsou již nyní všem hromadně odhlášeny. Děkujeme za pochopení.
9
2018

I naše malotřídka startuje, letos v novém

V základní škole Jalůvčí bylo dnes opravdu živo. Školáky přišli vyprovodit často nejenom rodiče, ale také prarodiče či menší sourozenci. Všichni tak mohli obdivovat nejenom nazdobenou školu a usměvavé paní učitelky, ale také výsledek celoprázdninových stavebních úprav. Opravdu jsme si drželi všechny palce, abychom se mohli v tento den pochlubit novým sociálním zázemím a počítačovými lavicemi dělanými na míru třídě 3.+4.J.
8
2018

Škola volá!

Vážení rodiče, milé děti, tak už nám prázdniny pomalu končí. Zde najdete praktické informace k začátku školního roku: * Zkontroluje si prosím úhradu obědů, školní družiny a platbu do třídního fondu za pracovní sešity a pomůcky. * V pondělí 3. září budou děti ve škole od 8.00 do 8.45 hodin, nemusí mít přezůvky ani aktovku, školní jídelna v tento den nevaří, školní družina v ZŠ Jalůvčí bude v provozu od 6.30 do 16.00 hodin. * Od úterý budou mít děti oběd automaticky (pokud mají uhrazeno stravné). * Další informace obdržíte první školní den. * Těšíme se na vás!
7
2018

Prázdniny

Vážení rodiče, milé děti, užívejte si krásné léto, vodu, sluníčko, les, pohodičku... A když budete mít chvilku, podívejte se na https://zsjaluvci.rajce.idnes.cz/ a prohlédněte si, co všechno jsme během školního roku zažili :-) Těšíme se na vás v pondělí 3. září.
6
2018

Výlet na Sokolí vrch

Poslední den před vysvědčením jsme se vydali na Sokolí vrch.
6
2018

Zumba na Vojanových slavnostech

I my z Jalůvčí jsme se opět zúčastnili Vojanových slavností.
6
2018

Den dětí v lese

Den dětí jsme si v pátek 1. června užili v lese při soutěži týmů. Přečtěte si více...
5
2018

Chytří gurmáni

V pátek 18.května jsme se vydali na výlet. V Národním technickém muzeu v Praze nás čekal v dětské laboratoři badatelský program Chytří gurmáni.
5
2018

Nacvičujeme na Všesokolský slet

Již na podzim jsme společně s paní Toncarovou z TJ Sokol Maxičky začali nacvičovat na Všesokolský slet.
4
2018

Dopravní den na Jalůvčí

Ve čtvrtek 19. dubna jsme si prožili krásné dopoledne: hasiči, cyklistika, biketrial show, soutěž,... prostě paráda!
4
2018

Rozhodnutí o přijetí

4
2018

První jarní den v lese

Turistický kroužek Kamzíci se vypravil na vítání jara do lesa.
3
2018

Na lovu s rysy a vlky

První jarní den jsme zavítali do ZOO.
3
2018

Turistický závod na Jalůvčí

Že by turisté jen chodili? Kdepak, oni i rádi běhají a soutěží! Stejně jako naše děti z turistického kroužku Kamzíci.
1
2018

Plavecký kurs

1
2018

Zdravé svačinky

Ve škole na Jalůvčí rádi zdravě svačíme.
12
2017

Vánoční besídka

Pohádky, muzicírování, dárečky, cukroví,... prostě krásné společné rozloučení před Vánocemi.
12
2017

První koulovačka

Tak je to tady! O přestávce jsme vyzkoušeli kvalitu sněhu...
12
2017

Adventní jarmark

Na čtvrtek 7.prosince jsme se všichni moc těšili...
12
2017

Mikuláš přišel i k nám

I letos k nám do školy na Jalůvčí přišel Mikuláš s čerty i andělem.
12
2017

Adventní kalendář od našich kuchtíků

Kuchtíci z kroužku v naší škole nám připravili překvapení.
11
2017

Třídní schůzky v ZŠ Jalůvčí

11
2017

Halloween na Jalůvčí

V úterý 31. října jsme si užili halloweenský podvečer ve škole i ve strašidelném lese...
10
2017

Soutěž - skřítek Podzimníček

Děti v ZŠ na Jalůvčí soutěžily - vyráběly skřítky Podzimníčky. Podívejte se, jak vše dopadlo.
10
2017

Pozdrav pro paní učitelku Simonku

Druhý a čtvrtý rocnik ZŠ Jalůvčí zdraví svoji nemocnou paní učitelku Simonku Burdovou a zároveň si dopřává k pití džus z projektu Ovoce do škol :)
10
2017

Přespolní běh na Jalůvčí

Ve středu 18.října jsme si zazávodili v lese. Po kliknutí na fotografii se dozvíte, kdo byl nejrychlejší :-).
10
2017

Co nás čeká?

9
2017

Návštěvy sportovců na Jalůvčí

V září jsme přivítali v naší škole hokejisty HC Děčín a členku TJ Sokol Jalůvčí.
9
2017

Ředitelské volno

Na pátek 29.9.2017 je vyhlášeno ředitelské volno.
9
2017

První týden školy

Adaptační týden pro prvňáčky Informace pro rodiče (2.J, 3.J, 4.J)
9
2017

Škola volá

8
2017

Léto na ZŠ Jalůvčí

Ani zde jsme nelenili, změny byly sice menší, ale zato pečlivé. Doufáme, že se Vám tu bude líbit. Nechejte se překvapit, co pro Vás zase vymyslíme na uvítanou.
8
2017

Odvoz sběru


Nadace ČEZ Rodiče Vítáni FondSidos Pažit Ovoce do škol Ústecký kraj Čmelák ProŠkoly.cz EUpenizeskolam.cz Škola plná zdraví Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku Asiciace aktivních škol NNTB Odzravné pobyty VZP AŠSK FACR
Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPRProhlášení o přístupnosti
© Copyright 2020 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen