kancelář: 412 528 863 | jídelna: 775 868 557

Výchovné poradenství

Mgr. Klára Salajková
výchovná poradkyně, kariérová poradkyně
úterý11:00 - 11:30
čtvrtek12:50 - 13:20
nebo dle domluvy na tel. 723 409 799

Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány ve spolupráci s vedením školy, metodikem prevence, kariérovým poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky.

VOLBA POVOLÁNÍ 

 • poskytujeme poradenskou činnost pro rodiče a žáky při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáka
 • zajišťujeme základní skupinové a individuální šetření, analýzu preferencí v oblasti volby povolání
 • zprostředkováváme informace o přípravných kurzech ke studiu, přijímacím zkouškám, o dnech otevřených dveří, burzách škol, návštěvy středních škol a umožňujeme jejich zástupcům předávat informace žákům naši ZŠ

METODICKÁ  A INFORMAČNÍ  ČINNOST

 • nabízíme zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, nadanými žáky aj.
 • poskytujeme informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, jejich možnostech využití a nabídky služeb žákům a zákonným zástupcům
 • organizujeme individuální porady se zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • věnujeme zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • zajišťujeme koordinaci a spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s PČR a krizovým centrem

Letošní ročník veletrhu vzdělávání ŠKOLA DĚČÍN 2020 se z důvodu aktuální situace v souvislosti s šířením covid-19 neuskuteční. Vycházející žáci základních škol a jejich rodiče však mohou využít webové stránky, kam bude realizační tým umísťovat aktuální informace k volbě střední školy - http://www.skoladecin.cz/


ATLAS ŠKOLSTVÍ….KAM NA ŠKOLU             https://www.atlasskolstvi.cz/  

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


CERMAT 

 

 

 

 

 

 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky -  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpzInformace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021: 


OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

· přihlášky na SŠ se odevzdávají do 30.11.2020

· talentové zkoušky na umělecké školy se konají od 2.1. do 15.1.2021

· talentové zkoušky na konzervatoře se konají od 15.1. do 31.1.2021

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude od 5.2. do 15.2.2021

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků


OBOR GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

· přihlášky se odevzdávají do 30.11.2020

· talentové zkoušky se konají od 2.1. do 15.2.2021

· jednotná přijímací zkouška se koná 12. a 13.4.2021

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v termínu od 28.4.2021

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků


OBOR ŠESTILETÝCH A OSMILETÝCH GYMNÁZIÍ

· termín odevzdání přihlášky do 1.3.2021

· jednotná přijímací zkouška se koná dne 14.4. a 15.4.2021

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v termínu od 28.4.2021

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků


MATURITNÍ OBORY

· termín odevzdání přihlášky do 1.3.2021

· jednotná přijímací zkouška se koná dne 12. a 13.4.2021

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v termínu od 28.4.2021

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků


UČEBNÍ OBORY

· termín odevzdání přihlášky do 1.3.2021

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů od 22.4. do 30.4.2021

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků.


Nadace ČEZ Rodiče Vítáni FondSidos Pažit Ovoce do škol Ústecký kraj Čmelák ProŠkoly.cz EUpenizeskolam.cz Škola plná zdraví Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku Asiciace aktivních škol NNTB Odzravné pobyty VZP AŠSK FACR
Rychlý kontaktGDPRProhlášení o přístupnostiŠkola pro všechny II
© Copyright 2021 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen