412 528 863|777 465 617 (kanc.)|775 868 557, 412528210 (šk.jíd.)|775 868 556 (šk. dr.)

Lidé

Školní rok 2018 / 2019

Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE

ředitel

Mgr. Eva Zralá

zástupkyně ředitele (pedagogika)
zástupkyně statutárního orgánu

Mgr. Lucie Randáková

zástupkyně ředitele
(provoz)

Mgr. Ludmila Eklová

třídní učitelka 1.A

Mgr. Veronika Šrůmová

třídní učitelka 1.B

Jana Turková

třídní učitelka 2.A

Mgr. Vladimíra Jaborová

třídní učitelka 2.B

Mgr. Renata Součková

třídní učitelka 3.A

Mgr. Olga Jarošová

třídní učitelka 3.B

Dana Kovářová

třídní učitelka 4.A

Bc. Klára Prajsová

třídní učitelka 5.A

Ing. Eliška Abrahamová

třídní učitelka 5.B

Mgr. Jitka Brichtová

třídní učitelka 6.A

Bc. Kateřina Geletová

třídní učitelka 6.B

Ing. Lucie Jakubcová

třídní učitelka 7.A

Mgr. Klára Salajková

výchovná poradkyně
kariérový poradce
třídní učitelka 7.B

Mgr. Vojtěch Civáň

třídní učitel 8.A

Mgr. Marcela Fajáková

metodička primární prevence
třídní učitelka 8.B

Mgr. Michaela Beranová

třídní učitelka 9.A

Bc. Rudolf Beneda

učitel

Ing. Petra Opavová

učitelka

Mgr. Jana Petráková

učitelka

Veronika Součková

učitelka

Mgr. Petra Tojmarová

učitelka

Mgr. Markéta Rajchlová

koordinátorka inkluze

Jaroslava Bártová, DiS.

asistentka pedagoga

Gabriela Bednářová

asistentka pedagoga

Edita Bőhme

asistentka pedagoga

Monika Donátová

asistentka pedagoga

Dita Faltusová

asistentka pedagoga

Pavlína Kolářová

asistentka pedagoga

Bc. Lenka Kulhánková, DiS.

asistentka pedagoga

Stanislava Líbalová

asistentka pedagoga

Věra Reisingerová

asistentka pedagoga

Martina Rosická

asistentka pedagoga

Miroslava Vašátková

asistentka pedagoga

Petra Železná

asistentka pedagoga

Lenka Lajblová, DiS

vedoucí ŠD
vychovatelka

Michaela Mužíková

vychovatelka ŠD

Petra Sabová

vychovatelka ŠD

Petra Macháčková

tajemnice

Milan Hujčák

ekonom

Daniela Jetmarová

mzdová účetní

Zdeněk Fridrichovský

školník

Petr Fridrichovský

strojník bazénu

Libuše Janová

uklízečka

Vanda Hájková

uklízečka

Soňa Čermáková

uklízečka

Ivana Bachiwski

vedoucí školní jídelny

Lenka Trnková

kuchařka

Brigita Kubíčková

kuchařka

Věra Vaculová

kuchařka

Mgr. Markéta Rajchlová

koordinátorka inkluze

Mgr. Klára Salajková

kariérový poradce


Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPR
© Copyright 2019 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen