kancelář: 412 528 863, 777 465 617 | jídelna: 775 868 557

Kariérové poradenství

Mgr. Lenka Kudláčková
výchovná poradkyně, kariérová poradkyně
pondělí13:00 - 13:30
středa13:45 - 14:15
nebo dle domluvy na tel. 771 264 994

Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány ve spolupráci s vedením školy, metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky.

Naše škola se zapojila do projektu Škola pro všechny II, který volně navazuje na projekt Inkluze do škol a Škola pro všechny.

Cílem je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín a také zavedení pozice kariérového poradce na ZŠ. Kariérové poradenství je zaměřeno na žáky již od 1. stupně.

Kariérový poradce v rámci projektu organizuje:

- návštěvy středních škol

- besedy se žáky středních škol

- velké projektové dny pro 1. a 2. stupeň zaměřené na volbu povolání

- exkurze do firem

- účast na Veletrhu vzdělávání a Živé knihovně povolání

- besedy s bývalými spolužáky na téma „Výběr povolání“

- schůzky pro rodiče vycházejících žáků.


Kariérový poradce zajišťuje informační a poradenskou činnost pro žáky a rodiče:

- informuje o termínech a náležitostech přijímacího řízení

- pomáhá s výběrem střední školy, vyplněním přihlášek a zápisového lístku

- pomáhá s odvoláním proti nepřijetí na střední školu

- zajišťuje dostatek informačních materiálů o možnostech studia na SŠ a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří).

Vycházející žáci základních škol a jejich rodiče však mohou využít webové stránky, kam bude realizační tým umísťovat aktuální informace k volbě střední školy - http://www.skoladecin.cz/

Další odkaz, který mohou využít žáci a jejich zákonní zástupci - Veletrh vzdělávání – Škola Děčín (skoladecin.cz)


ATLAS ŠKOLSTVÍ….KAM NA ŠKOLU             https://www.atlasskolstvi.cz/  

  • Školský zákon č. 561/2004 Sb.
  • Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


CERMAT 

 

 

 

 

 

  • Výsledky jednotné přijímací zkoušky -  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz


Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

· přihlášky na SŠ se odevzdávají do 30.11.2022

· talentové zkoušky na umělecké školy se konají od 2.1. do 15.1.2023

· talentové zkoušky na konzervatoře se konají od 15.1. do 31.1.2023

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude od 5.2. do 20.2.2023

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 

OBOR GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

· přihlášky se odevzdávají do 30.11.2022

· talentové zkoušky se konají od 2.1. do 15.2.2023

· jednotná přijímací zkouška se koná 12.4. a 13.4.2023

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v termínu od 28.4.2023

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 

OBOR ŠESTILETÝCH A OSMILETÝCH GYMNÁZIÍ

· termín odevzdání přihlášky do 1.3.2023

· jednotná přijímací zkouška se koná dne 19.4. a 20.4.2023

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v termínu od 28.4.2023

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 

MATURITNÍ OBORY

· termín odevzdání přihlášky do 1.3.2023

· jednotná přijímací zkouška se koná dne 12.4. a 13.4.2023

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v termínu od 28.4.2023

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 

UČEBNÍ OBORY

· termín odevzdání přihlášky do 1.3.2023

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů od 22.4. do 30.4.2023

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 


Nadace ČEZ Rodiče Vítáni FondSidos Pažit Ovoce do škol Ústecký kraj Čmelák ProŠkoly.cz EUpenizeskolam.cz Škola plná zdraví Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku Asiciace aktivních škol NNTB Odzravné pobyty VZP AŠSK FACR Financováno NextGenerationEU Národní plán obnovy
Rychlý kontaktGDPRProhlášení o přístupnostiŠkola pro všechny II
© Copyright 2022 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen |