412 528 863|777 465 617 (kanc.)|775 868 557, 412528210 (šk.jíd.)|775 868 556 (šk. dr.)

Kariérové poradenství

Mgr. Klára Salajková
výchovná poradkyně, kariérová poradkyně
středa13.50 - 14.20
pátek9.00 - 9.30
nebo dle domluvy na tel. 723 409 799

Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány ve spolupráci s vedením školy, metodikem prevence, kariérovým poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky.

Naše škola se zapojila do projektu Škola pro všechny, který volně navazuje na projekt Inkluze do škol.

Cílem je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín a také zavedení pozice kariérového poradce na ZŠ. Kariérové poradenství je zaměřeno na žáky již od 1. stupně.

Kariérový poradce v rámci projektu organizuje:

 •  návštěvy středních škol
 • besedy se žáky středních škol
 • malé ročníkové projektové dny zaměřené na volbu povolání
 • velké projektové dny pro 1. a 2. stupeň zaměřené na volbu povolání
 •  exkurze do firem
 • účast na Veletrhu vzdělávání a Živé knihovně povolání
 •  besedy s bývalými spolužáky na téma „Výběr povolání“
 • schůzky pro rodiče vycházejících žáků

 

Kariérový poradce zajišťuje informační a poradenskou činnost pro žáky a rodiče:

 •  informuje o termínech a náležitostech přijímacího řízení
 • pomáhá s výběrem střední školy, vyplněním přihlášek a zápisového lístku
 • pomáhá s odvoláním proti nepřijetí na střední školu
 • zajišťuje dostatek informačních materiálů o možnostech studia na SŠ a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří)
text

Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPR
© Copyright 2019 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen