Vojanovo devatero

Chceme být školou, ve které…

1) … je dítě, rodič i zaměstnanec školy osobností, která má možnost zažít pocit úspěchu a projevit svůj názor s respektem a úctou v pohodové atmosféře.

2) … podporujeme školní vzdělávací akce a zapojení do projektů, jejichž výstupy děti následně uplatní ve svém životě.

3) … podporujeme týmovou práci pedagogů i dětí a rozvíjíme komunikační schopnosti dětí nasloucháním, porozuměním, empatií a vzájemným respektem.

4) … využíváme moderní trendy a technologie.

5) … se motivujeme navzájem k nejlepším výkonům a dokážeme ocenit práci svou i práci druhých.

6) … je prioritou vzdělanost dětí, individuální přístup ke každému dítěti
a jeho potřebám, důvěra dítěte ve školu (místo, kde se bude cítit bezpečně a nebude se bát mluvit o svých pocitech).

7) … je velmi důležité vzdělávání učitelů s ohledem na individuální potřeby a rozvoj jejich osobností.

8) … podporujeme zájmové aktivity dětí a psychohygienu našich zaměstnanců.

9) … respektujeme společně daná pravidla. 


Nadace ČEZ Rodiče Vítáni FondSidos Pažit Ovoce do škol Ústecký kraj Čmelák ProŠkoly.cz EUpenizeskolam.cz Škola plná zdraví Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku Asiciace aktivních škol NNTB Odzravné pobyty VZP AŠSK FACR Financováno NextGenerationEU Národní plán obnovy Asociace ředitelů ZŠ ČR
Rychlý kontaktDigitalizujeme školu - realizace investice NPOGDPRProhlášení o přístupnostiŠkola pro všechny II
© Copyright 2024 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen |