Vojanovo devatero

Chceme být školou, ve které…

1) … je dítě, rodič i zaměstnanec školy osobností, která má možnost zažít pocit úspěchu a projevit svůj názor s respektem a úctou v pohodové atmosféře.

2) … podporujeme školní vzdělávací akce a zapojení do projektů, jejichž výstupy děti následně uplatní ve svém životě.

3) … podporujeme týmovou práci pedagogů i dětí a rozvíjíme komunikační schopnosti dětí nasloucháním, porozuměním, empatií a vzájemným respektem.

4) … využíváme moderní trendy a technologie.

5) … se motivujeme navzájem k nejlepším výkonům a dokážeme ocenit práci svou i práci druhých.

6) … je prioritou vzdělanost dětí, individuální přístup ke každému dítěti
a jeho potřebám, důvěra dítěte ve školu (místo, kde se bude cítit bezpečně a nebude se bát mluvit o svých pocitech).

7) … je velmi důležité vzdělávání učitelů s ohledem na individuální potřeby a rozvoj jejich osobností.

8) … podporujeme zájmové aktivity dětí a psychohygienu našich zaměstnanců.

9) … respektujeme společně daná pravidla. 


Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPR
© Copyright 2019 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen