ZŠ Jalůvčí
775 868 560 | 412 528 445

Odloučené pracoviště - malotřídní škola na Jalůvčí pro žáky 1.-4. ročníku

Umístění školy
- v klidném prostředí, v okrajové části města, blízko lesa, u konečné zastávky MHD č. 10
Adresa
- ulice Svatopluka Čecha 7, 405 02 Děčín XVII
Okolí
- školní zahrada, hřiště, krásná příroda
Školní budova
- patrová vila:  dvě učebny vybavené moderní technikou, školní kuchyňka (výdejna obědů), školní družina (sloužící i jako jídelna) a herna se školní knihovnou, v suterénu je k dispozici keramická pec
Priority
- rodinné prostředí, malý počet žáků ve třídě, individuální přístup, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků talentovaných (možnost zapojení do výuky ve vyšším ročníku), činnosti ve venkovním prostředí
Výuka
- v jedné třídě vždy dva spojené ročníky, výuka cizího jazyka od 2. ročníku, kurzy bruslení, plavání, výuka i venku
Školní družina
- rukodělné činnosti, výroba keramiky, relaxační činnosti, aktivity v přírodě
Další aktivity
-zájmové kroužky, tvořivé dílny, výjezdy na pobyty, společné akce s MŠ Jalůvčí i se ZŠ Vojanova

Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPR
© Copyright 2019 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen