ZŠ Jalůvčí
775 868 560 | 412 528 445

Základní informace - ŠD Jalůvčí

1. Provoz školní družiny je od 6:30 do 16:00 hod.
2. Docházka do ŠD musí být písemně potvrzena rodiči na zápisovém lístku.
3..Příspěvek ŠD se platí měsíčně 150,- Kč převodem (č.ú.6334431/100, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, specifický symbol = 41)
4. V případě změny odchodu žáka je nutný písemný doklad rodičů na samostatném papíře.
5. Na vycházky chodíme v úterý a čtvrtek od 13:30 do 14:30 hod.
6. Na pobyt venku je vhodné sportovní oblečení.
7. Prosíme dbejte na to, aby byly včas hlášeny změny telefonního čísla.
8. Notýsek s informacemi o ŠD pravidelně kontrolujte.


Mgr. Margita Šulcová – vychovatelka
Tel.: 603 551 251, 412 528 445
margita.sulcova@zsvojanova.cz

Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPR
© Copyright 2019 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen