412 528 863|777 465 617 (kanc.)|775 868 557, 412528210 (šk.jíd.)|775 868 556 (šk. dr.)

Beseda se strážníkem MP Děčín

Tak jako každý rok jsme do naší družiny pozvali návštěvu z Městské policie Děčín, aby nám připomněla důležitost znalostí dopravních předpisů pro chodce, cyklisty a obezřetnost při kontaktu s cizí osobou. Vzhledem k aktuálním problémům v našem městě s výskytem nebezpečných předmětů v parcích a dětských hřištích, ale i před obchodními centry nás strážník upozornil a poučil o správném chování v případě takového nálezu. Byli jsme moc šikovní, na otázky jsme správně odpovídali a naopak jsme projevili zdravou zvídavost, na kterou nám městský policista ochotně odpověděl.
Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPR
© Copyright 2019 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen